Tillgänglighetsförklaring

Tillgänglighetsförklaring
Neato Robotics har åtagit sig att främja tillgänglighet, mångfald och inkludering. Vi anser att alla våra kunder ska kunna handla online på våra webbplatser. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Status för överensstämmelse
Neato Robotics vidtar för närvarande en rad olika åtgärder och avsätter resurser för att ytterligare förbättra tillgängligheten på våra webbplatser. Vi har anlitat erfarna tillgänglighetskonsulter för att genomföra en granskning av webbplatsens tillgänglighet och ge rekommendationer för att öka tillgängligheten så att våra webbplatser uppfyller eller överträffar tillämpliga standarder.

Återkoppling
Vi välkomnar din feedback om Neato Robotics tillgänglighet. Låt oss veta om du stöter på tillgänglighetshinder på Neato Robotics webbplats genom att skicka ett e-postmeddelande till info@neatorobotics.com eller ringa oss på (877) 296-3286.