Sekretesspolicy

Datum för ikraftträdande: 4 Juni 2018
Åndrat: December 2021

Vi är måna om att skydda integriteten för dem som använder eller har tillgång till våra tjänster (definierat nedan). Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in dina personuppgifter, hur vi skyddar sådana uppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller användningen av sådana uppgifter. Du bekräftar att denna sekretesspolicy är en del av våra användarvillkor för webbplatsen och genom att få tillgång till eller använda någon av våra tjänster godkänner du att vara bunden av alla dess villkor, oavsett om det rör sig om EU-länder, USA eller Kalifornien-lagar, som tillämpligt. Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte komma åt eller använda någon av våra tjänster. Läs denna sekretesspolicy noggrant.

VILKA VI ÄR

Den här sekretesspolicyn gäller för vår webbplats www.NeatoRobotics.com ("webbplats"), för ditt Min Neato-konto (där du kan registrera dina Neato-robotar hos oss), för dina Neato-robotar och för våra röstassistenter (tillsammans, våra "tjänster"). Den ansvarige för dina personuppgifter som samlas in via våra tjänster enligt art. 4(7) GDPR är Neato Robotics, Inc., 50 Rio Robles, San Jose, California, 95134 USA ("Neato").

VILKA UPPGIFTER OM MIG SAMLAS IN OCH HUR ANVÄNDS DE?

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig ("Personuppgifter"). Sådana personuppgifter kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (främst för att få rätt till stöd), fakturerings- och kreditkortsinformation. Vi samlar in och behandlar personuppgifter från dig som du lämnar direkt till oss eller som vi automatiskt samlar in från dig enligt denna sekretesspolicy när du använder våra tjänster.

På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med art. 6 GDPR, särskilt när du ger oss ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) lit. a GDPR, för avtalsändamål eller för ändamål som föregår ett avtal enligt art. 6 (I) lit. b GDPR eller på grundval av legitimt intresse i enlighet med art. 6 (I) lit. f GDPR.

I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är vårt legitima intresse kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan om du vill ha mer information om våra legitima intressen. Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan enligt beskrivningen nedan eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. Lagligheten av behandlingen före din återkallelse ska inte påverkas. Detsamma gäller om vi hänvisar till ditt samtycke eller våra legitima intressen i andra delar av denna sekretesspolicy.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi informerar dig här om hur vi samlar in dina personuppgifter och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter.

Den typ av information som du aktivt tillhandahåller och som vi samlar in automatiskt beror på hur mycket du använder våra tjänster. Ju högre nivå på ditt engagemang, desto mer information behöver vi för att kunna hjälpa dig.

▪ Om du använder vår webbplats

Vi samlar in information, varav en del innehåller personuppgifter, som du lämnar direkt till oss genom att svara på särskilda tjänster, t.ex. undersökningar, frågeformulär och liknande. Vi använder dessa uppgifter för att anpassa våra tjänster och optimera din kundupplevelse när du använder vår webbplats.

Dessutom samlar vi automatiskt in information, inklusive personuppgifter, när du surfar på vår webbplats, t.ex. din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, felloggar och annan liknande information. Sådan aggregerad information gör det inte möjligt för oss att identifiera dig och används av oss för att analysera trender, administrera webbplatsen, övervaka användningen av vår webbplats och samla in allmän information om användningen av vår webbplats.

Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är våra legitima intressen (art. 6(1)(f) GDPR) för att anpassa innehållet i våra tjänster i linje med användarnas preferenser och för att ytterligare förbättra våra tjänster.

Observera att du inte är juridiskt skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Utan dina personuppgifter kan vi dock inte erbjuda dig alla våra tjänster.

 • Om du blir innehavare av ett Min Neato-konto

För att få tillgång till vissa tjänster måste du först genomföra steg för att bli antingen en vanlig innehavare av ett Min Neato-konto eller innehavare av ett Min Neato-konto som utvecklare. Under dessa steg måste du tillhandahålla oss personuppgifter som ditt namn, postnummer och e-postadress. När du blir innehavare av ett Min Neato-konto skickar vi dig ett välkomstmejl för att tillhandahålla transaktionsinformation om din prenumeration eller för att verifiera ditt användarnamn och lösenord.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är i enlighet med art. 6(1)(b) GDPR.

 • Om du använder din Neato-robot

Om du använder din Neato-robot samlar vi in produktloggar och andra uppgifter om produktens prestanda för att kunna åtgärda problem och göra produktförbättringar. Dessa produktloggar och andra produktrelaterade uppgifter kan innehålla personuppgifter.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är i enlighet med art. 6(1)(b) GDPR.

 • Om vi skickar tjänstuppdateringar till dig

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig viktiga meddelanden och uppdateringar om våra tjänster eller status om ditt faktureringskonto. Sådana meddelanden och uppdateringar innehåller viktig information som är relevant för din användning av våra tjänster.

Behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är i enlighet med art. 6(1)(b) GDPR. Observera att du enligt avtalet är skyldig att tillhandahålla oss sådana personuppgifter, eftersom vi utan sådana personuppgifter inte kan skicka dig tjänsterelaterad kommunikation.

 • Om du kontaktar vår kundtjänst

Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att kommunicera med dig som svar på dina förfrågningar för att tillhandahålla de tjänster du begär och för att hantera din prenumeration. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller telefon i enlighet med dina önskemål.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra tjänster och den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är i enlighet med art. 6(1)(b) GDPR. Dessutom finns det ett legitimt intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR genom att tillhandahålla kommunikation och kommunikationsprocessens funktionalitet. Observera att du enligt avtal är skyldig att tillhandahålla oss sådana personuppgifter och att vi utan sådana personuppgifter inte kan skicka kundservicerelaterade meddelanden till dig.

 • Om du prenumererar på nyhetsbrev och annan marknadskommunikation

När du prenumererar på våra tjänster har du möjlighet att samtycka till att få nyhetsbrev och annan information om våra produkter och tjänster enligt art. 6 (1) lit. a GDPR.

För detta ändamål behandlar vi din e-postadress, ditt för- och efternamn och eventuellt andra uppgifter som du själv väljer att lämna till oss. För kontrolländamål sker registreringen med hjälp av dubbel anmälan-metoden, dvs. när du registrerar dig skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett för att be om en bekräftelse av din registrering. Om du "anmäler dig" kommer vi att skicka dig nyhetsbrev och informera dig om erbjudanden, evenemang och undersökningar via e-post och sociala medier.

För att skicka dig vårt nyhetsbrev använder vi "Klaviyo", en tjänst som tillhandahålls av nyhetsbrevplattformen Klaviyo Inc., Boston, Massachusetts, USA. De uppgifter som du lämnar till oss för att få nyhetsbrevet kommer att överföras till en server som tillhandahålls av Klaviyo Inc. i USA och lagras där. I detta syfte har vi kommit överens om standardavtalsklausulerna . Klaviyo kommer att använda denna information för att skicka nyhetsbrevet för vår räkning, men enligt den information som Klaviyo har tillgång till kan Klaviyo också använda dessa uppgifter för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av sändningsprocessen och presentationen av nyhetsbrevet eller av ekonomiska skäl samt för att avgöra från vilka länder prenumeranterna kommer. Klaviyo försäkrar dock att de inte kommer att använda dina uppgifter för att vidarebefordra dem till tredje part eller för att kontakta dig direkt. Du hittar Klaviyos sekretesspolicy på följande länk https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice

Vi utvärderar statistiska användardata för att skapa ett användarvänligt innehåll i nyhetsbrevet och för att analysera och optimera våra e-postbaserade marknadsföringskampanjer. Genom att skapa mottagarprofiler och segmentera adresslistor kan vi anpassa innehållet till respektive mottagargrupp. Vi behandlar därför följande uppgifter:

• Klickade länkar

• Tid och frekvens för öppnande

• Frekvens för mottagande av nyhetsbrev

• Bekräftelse på mottagande och läsning av e-post

• Operativsystem, webbläsare, typ av utrustning

Den individuella utvärderingen sker med hjälp av en spårningspixel i e-postmeddelandet. Din e-postadress används som identifierare för att samla in ovanstående data. Rättslig grund för analys av användarbeteendet är GDPR artikel 6.1 a. Som en del av registreringsprocessen för vårt nyhetsbrev informeras du om behandlingen av dina personuppgifter för analysändamål och genom att registrera dig ger du aktivt ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrevet och spårningslänken genom att klicka på länken för avanmälan i nyhetsbrevet eller via e-post till newsletter@email.neatorobotics.com. Det går inte att återkalla enbart samtycke till spårning. I så fall avslutar du även mottagandet av nyhetsbrevet.

 • Om du deltar i tävlingar

Vi behandlar personuppgifter som vi får från dig inom ramen för tävlingen.

Vi samlar i allmänhet bara in personuppgifter från dig som är nödvändiga för att genomföra tävlingar:

 • Vid tävlingar offline: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Vid tävlingar via sms eller telefon: Namn, adress, mobiltelefon och/eller telefonnummer (fast telefon)
 • Vid tävlingar online: Namn, adress, e-postadress
 • Vid tävlingar som använder WhatsApp, Facebook Messenger och Instagram: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Vid tävlingar på Facebook: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, Facebook-namn
 • Vid tävlingar på Instagram: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

Vi behandlar de insamlade personuppgifterna i enlighet med art. 6 para 1 lit. b GDPR för att fullgöra avtalet, dvs. tävlingen.

Beroende på tävlingen kan det vara nödvändigt att samla in ytterligare uppgifter (t.ex. födelsedag). Dessa uppgifter är nödvändiga för genomförandet av tävlingen, t.ex. för ålderskontroll.

Dessutom databehandling som bygger på ditt samtycke (art. 6 para 1 lit. a GDPR)

Om och när du har gett oss ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för bestämda ändamål (t.ex. överföring av uppgifter inom företagsgrupper, användning av din e-postadress för samarbetspartners och för marknadsföringsändamål utöver egna varor eller tjänster som liknar dem som köpts), är den rättsliga grunden för denna behandling ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gäller även återkallande av samtycken som har lämnats före den 25 maj 2018. Tänk på att ett eventuellt återkallande endast gäller för framtiden. Bearbetningsförfaranden som har ägt rum före återkallandet ska inte påverkas .

Lagringsperioder

Vi behandlar och lagrar i allmänhet dina personuppgifter så länge det behövs för att genomföra tävlingen och uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Därefter raderas dina personuppgifter regelbundet.

 • Undersökningar

Robotägare kan registrera sina NEATO-robotar på sitt Min Neato-konto. Vi kan be om annan information i undersökningar för att hjälpa oss att utveckla nya produkter genom att ställa frågor om vad du tycker om din NEATO-robot eller hur du använder den. Du behöver inte delta i dessa undersökningar.

Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina uppgifter är ditt samtycke (art. 6(1)(a) GDPR). Observera att du inte är juridiskt skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Utan dina personuppgifter kan vi dock inte skicka dig våra nyhetsbrev och annan information som beskrivs ovan. Du har möjlighet att när som helst välja bort dessa typer av kommunikation genom att följa respektive instruktioner i sådan kommunikation.

FUNKTIONER FRÅN TREDJE PART

Våra tjänster innehåller länkar till eller funktioner från andra webbplatser. Den här sekretesspolicyn omfattar endast Neatos sekretesspolicy och omfattar inte sekretesspolicyn för webbplatser eller funktioner från tredje part. Vi är inte ansvariga för tredje parters sekretesspolicy och/eller praxis. När du länkar till en annan webbplats eller använder en tjänst från en tredje part bör du läsa sekretesspolicyn för den webbplatsen eller tjänsten.

HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte finns en rättslig grund i enlighet med art. 6 GDPR, särskilt om detta krävs enligt lag i enlighet med art. 6(1) 1(c) GDPR eller om detta krävs för att uppfylla ditt avtal enligt art. 6(1) 1(b) GDPR eller om vi har rätt att göra det på grundval av ett avtal om databehandling enligt art. 28 GDPR eller om du har gett oss ett uttryckligt samtycke till att göra det enligt art. 6(1) 1(a) GDPR.

Vi delar vissa av dina personuppgifter med andra Neato-företag i den utsträckning som krävs för att dessa företag ska kunna tillhandahålla tjänster för vår räkning. I synnerhet använder vi andra Neato-företag för att skicka marknadskommunikation till dig om du har gett oss ditt samtycke till det.

Vi använder också tredjepartsleverantörer för att erbjuda eller underlätta tjänster för vår räkning och delar dina personuppgifter med dessa leverantörer i den utsträckning som krävs för att dessa leverantörer ska kunna utföra sina tjänster för vår räkning. I synnerhet använder vi en betaltjänstleverantör för att fakturera dig för varor och tjänster och för kreditkortsbehandling, en specialistleverantör för bedrägeriutredningar, ett fraktbolag för att utföra beställningar, en callcenterleverantör för att underlätta kundtjänst, en sociala medier-byrå för att hantera våra kampanjer i sociala medier, ett reparationscenter för att ta emot och reparera defekta enheter.

Vissa av de företag som vi delar dina personuppgifter med enligt beskrivningen ovan finns utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

För att ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter i detta sammanhang använder vi standardklausuler för dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med art. 46(2)(c) GDPR med sådana företag. Du kan begära ytterligare information genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges nedan.

All delning av dina personuppgifter med andra Neato-enheter eller tjänsteleverantörer kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och begränsas till vad som är nödvändigt. Vi har noggrant valt ut dessa företag och övervakar kontinuerligt att de följer våra instruktioner. Dessa företag är avtalsmässigt förbjudna att använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som svar på en laglig begäran från en offentlig myndighet eller om vi måste göra det för att uppfylla en rättslig förpliktelse, ett domstolsbeslut, en stämning eller för att samarbeta med en brottsbekämpande utredning eller för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning enligt art. 6(1)(c) GDPR. Vi kan också lämna ut din information för att följa vårt legitima intresse av att tillämpa eller upprätthålla våra villkor eller för att svara på eventuella krav, för att skydda våra rättigheter eller en tredje parts rättigheter, för att skydda en persons säkerhet eller för att förhindra olaglig verksamhet (inklusive i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisken) enligt art. 6(1) 1 (f) GDPR.

ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER FÖR ANDRA ÄNDAMÅL?

Om inte annat beskrivs i denna sekretesspolicy kommer vi endast att använda personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan eller som på annat sätt avslöjas vid den tidpunkt då vi begär sådana uppgifter från dig. Om dina personuppgifter behandlas för andra ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy eller för andra ändamål än de som dina personuppgifter ursprungligen samlades in för, kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet och all annan relevant information som avses i denna sekretesspolicy.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Du har följande rättigheter:

 • Rätten till åtkomst (art. 15 GDPR): Du har rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.
 • Rätt till rättelse (art. 16 GDPR): Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (art. 17 GDPR): Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller om du återkallar det samtycke som vår behandling grundar sig på i enlighet med art. 6(1)(a) GDPR och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Rätt till begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR): Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.
 • Rätt till dataportabilitet (art. 20 GDPR): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.
 • Rätt att invända (art. 21 GDPR): Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, särskilt om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden legitima intressen (art. 6(1) 1 (f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kommer vi inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa att det finns tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som går före dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att upprätthålla, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan hävda dina ovan nämnda rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges nedan.

RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL DATASKYDDSMYNDIGHETEN

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat eller det land som är din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges nedan så hjälper vi dig att identifiera respektive behörig tillsynsmyndighet. [art. 7 GDPR ]

LAGRING AV UPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter och annan information så länge som det är nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster, för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att följa gällande lagstiftning (inklusive de som rör dokumentbevarande), för att lösa tvister med någon part och i övrigt så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges nedan.

AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE

Vi använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut som har rättsliga eller liknande effekter för dig och som endast grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter.

DIN RÄTT TILL SEKRETESS I KALIFORNIEN

Enligt Kaliforniens lagstiftning får användare som är bosatta i Kalifornien en gång om året begära och få en kostnadsfri lista över de tredje parter till vilka vi har lämnat ut deras personuppgifter (i förekommande fall) för deras direktmarknadsföring under det föregående kalenderåret, samt vilken typ av personuppgifter som lämnats ut till dessa parter. Om du är bosatt i Kalifornien och vill begära denna information, skicka din begäran i ett e-postmeddelande till privacy@neatorobotics.com.

KALIFORNIENS DO-NOT-TRACK KRAV PÅ OFFENTLIGGÖRANDE

Vi vill ge dig meningsfulla valmöjligheter när det gäller den information som samlas in om dig och det är också därför som vi tillhandahåller länkarna för avregistrering ovan. Vi känner dock inte igen eller reagerar på webbläsarinitierade Do-Not-Track-signaler eftersom internetbranschen fortfarande arbetar med enhetliga Do-Not-Track-standarder.

BARN

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under arton (18) år utan föräldrarnas samtycke, såvida inte lagen tillåter det. Om vi får reda på att en person under arton (18) år har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag.

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG HAR FRÅGOR OM MINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy eller om du anser att vi inte följer villkoren i vår publicerade sekretesspolicy eller de tillämpliga dataskyddslagarna kan du kontakta vårt dataskyddsombud på något av följande sätt:

Via e-post: privacy@neatorobotics.com

Eller genom att skicka ett brev till oss på adressen nedan:

ATTN: DPO

Neato Robotics, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, California 95134
USA


För EU:

Neato Robotics Europe, GmbH

Friedrichstraße 55A

10117, Berlin, Germany

COOKIES

Vi använder cookies och liknande tekniker som pixlar, taggar, webbfyrar och andra identifierare för att hjälpa oss att anpassa våra tjänster till dig, komma ihåg dina preferenser, förstå hur användarna använder våra tjänster och hjälpa oss att anpassa vår marknadskommunikation.

En cookie är en liten datafil med en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör cookien det möjligt för webbplatsen att känna igen din webbläsare. Hur länge en cookie stannar kvar på din dator eller mobila enhet beror på om det är en "permanent" eller en "sessionscookie". Vår webbplats använder båda typerna av cookies. Sessionscookies finns bara kvar på din enhet tills du slutar surfa. Beständiga cookies stannar på din dator eller mobila enhet tills de löper ut eller raderas.


Vi använder spårningstjänster för tekniskt nödvändiga ändamål, preferenser, statistik och marknadsföring.

Mer information om de cookies vi använder och om hur du kan välja bort dem finns här: Cookies

Vi använder följande typer av Cookies:

 • Cookies från första part. Cookies från första part är cookies som sätts av oss när du besöker vår webbplats. Dessa är cookies från neatorobotics och shop.neatorobotics. Våra cookies lagrar information om din plats och ditt språk. Dessa cookies kan inte blockeras. Om du inte vill ta emot dem ska du inte använda vår webbplats. Den rättsliga grunden är vårt legitima intresse av att tillhandahålla en fungerande och användarvänlig hemsida i enlighet med art. 6 (1) lit. f GDPR.
 • Cookies från tredje part, generellt. Cookies från tredje part är cookies som sätts av andra företag som vi samarbetar med eller deras dotterbolag. Vi har ingen kontroll över dessa cookies och den här sekretesspolicyn reglerar inte användningen av sådana webbplatser från tredje part eller leverantörer av reklam från tredje part. Du kommer att få information om alla implementerade tjänster i denna sekretesspolicy. Ytterligare information om var och en av dessa cookies från tredje part, inklusive information om hur du kan välja bort dem, finns på länken ovan.
 • Cookies från tredje part som används för att rikta annonser till dig när du är på andra webbplatser. Vi samarbetar med andra företag som använder sina cookies för att rikta Neato Robotics annonser till dig på andra webbplatser. För detta ändamål integreras en kod på vår webbplats ("retargeting-tagg"), med vars hjälp leverantören av retargeting-tjänster kan samla in pseudonyma uppgifter i reklamsyfte. När du besöker en av våra webbplatser som innehåller en "retargeting-tagg" sätter leverantören av retargeting-tjänster en cookie på användarens enhet och tilldelar den till specifika retargeting-grupper för att visa personlig reklam på andra webbplatser. Vilka uppgifter som samlas in i detalj beror på retargeting-tjänsteleverantörens sekretesspolicy. Leverantörerna av retargeting-tjänster, deras sekretesspolicyer och annan information, inklusive information om hur du kan välja bort dem finns på länken ovan.
 • Enhetsidentifierare. När du använder en mobil enhet, t.ex. en surfplatta eller mobiltelefon för att använda vår webbplats kan vi tilldela eller få tillgång till en eller flera tokens eller "enhetsidentifierare." Enhetsidentifierare är små datafiler som är kopplade till din mobila enhet och som unikt identifierar din mobila enhet för oss. En enhetsidentifierare kan leverera information till oss eller en tredjepartspartner om hur du surfar och använder våra tjänster och kan hjälpa oss eller andra att tillhandahålla rapporter eller personliga annonser. Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar korrekt om användningen eller tillgängligheten av enhetsidentifierare är nedsatt eller inaktiverad.

För detaljerad information om användningen av spårningsverktyg på vår webbsida i syfte att optimera, anpassa din användarupplevelse individuellt och visa annonser som motsvarar dina intressen, se denna sekretesspolicy.

Information om leverantören av spårningstjänsten:

1. Cookie-Bot

För att få det nödvändiga samtycket till användningen av de respektive cookies som används på vår webbplats använder vi tjänsten Cookiebot som tillhandahålls av Cybot A/A (Havengade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark). De cookies som Cookibot använder är tekniskt nödvändiga eftersom de endast används för att hantera samtycke. Den rättsliga grunden är därför legitimt intresse i enlighet med art. 6 (1) 1 lit. f GDPR när det gäller att få och dokumentera det nödvändiga samtycket från användaren gällande spårningsverktyg. För ytterligare information, se Cybot A/S sekretesspolicy under https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

2. Google Taggstyrning

Google Taggstyrning är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, och som används för att styra regelbaserat tillhandahållande av funktionella, statistiska, preferens- eller marknadsföringscookies. [ Google Taggstyrning samlar därför inte in eller behandlar personuppgifter. För att övervaka systemets stabilitet och prestanda kan Google Taggstyrning samla in vissa aggregerade data om taggaktivering. Dessa uppgifter omfattar inte användarnas IP-adresser eller några användarspecifika identifierare som kan kopplas till en viss person. Förutom data i vanliga HTTP-förfrågningsloggar som raderas inom 14 dagar efter mottagandet, samlar Google Taggstyrning inte in, behåller eller delar någon information om besökare till kundernas egendomar, inklusive adresser till besökta sidor.]

Mer information om detta ämne finns i Datasekretess och säkerhet - Taggstyrning Hjälp Data privacy and security - Tag Manager Help (google.com)

3. Signifyd

Vi använder tjänsteleverantören Signify för bedrägeribekämpning som tillhandahålls av Signifyd Inc. (2540 North First Street, Ste. 300, San Jose, CA 95131, USA) för administration av betalningar och bedrägeribekämpning när betalningen sker med kreditkort. Signifyd kommer att analysera orderna och försöka upptäcka potentiella bedrägeriintentioner.

Signifyd kommer att använda uppgifter som vi överför sporadiskt och endast i fall av misstänkt hot, för att jämföra dem med deras databas och sedan göra en bedömning av bedrägeririsken.

För detta ändamål överför vi följande uppgifter till Signifyd:

 • Transaktionsuppgifter (leveransadress, fakturaadress, namn, telefonnummer)
 • E-postadress
 • Leveransland
 • IP-adress

Den rättsliga grunden för användningen av uppgifter för att förebygga bedrägerier är art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Detta motiverar också vårt legitima intresse. Genom implementeringen av Signifyd kan vi som butiksleverantör få tillbaka ordervärdet om manipulation upptäcks.

När uppgifter överförs till Signifyd Inc. sker en överföring av personuppgifter till USA. I detta syfte har vi undertecknat standardavtalsklausulen.

Mer information finns på https://www.signifyd.com/privacy/.

4. BazaarVoice

På vår webbplats erbjuder vi ett betygsformulär för våra produkter för att förbättra kundnöjdheten med hjälp av tjänsten BazaarVoice. Tjänsteleverantör är BazaarVoice Inc., Austin, Texas, USA.

Vi använder tjänsten för att tillhandahålla betygsfunktioner och för att utvärdera betygen. Dina betyg kommer att vara tillgängliga för alla besökare på vår webbplats.

När du använder verktyget kommer de personuppgifter som du överför i samband med inspelningsprocessen (t.ex. (smek)namn, e-postadress, bostadsort, kön, ålder) och för kvalitetsändamål att behandlas. De fält som är markerade med en asterisk är obligatoriska fält. Det är frivilligt att använda betygsformuläret och du behöver inte lämna ut några personuppgifter. I synnerhet är det inte obligatoriskt att uppge ditt riktiga namn för betyget.

Alternativt kan du alltid kontakta oss som vanligt.

För att ta reda på hur användaren interagerar med formulär och betyg använder vi cookies eller liknande teknik för att samla in data om webbplatsens beteende i BazaarVoice-nätverket. För att knyta ihop dina uppgifter på olika webbplatser använder BazaarVoice egna cookies och cookies från tredje part. Här kan följande uppgifter behandlas:

 • Din dators IP-adress
 • Besökta webbplatser inom BazaarVoice-nätverket
 • Datum och tidpunkt för ditt besök
 • Typ och version av webbläsare
 • Andra klickströmsdata (sammanfattat som "analys- och spårningsdata")

Du kan ändra inställningarna för användningen av cookies individuellt i din webbläsare. Observera dock att blockeringen av cookies kan leda till en begränsning av betygsformuläret.

Rättslig grund för användningen av detta verktyg är vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1) 1 lit f GDPR. Anledningen är att vi garanterar kundnöjdhet och optimering av våra produkter på grundval av betygsättningen.

Det är möjligt att vår tjänsteleverantör BazaarVoice också behandlar dina uppgifter i USA. Därför har vi undertecknat EU:s standardavtalsklausuler med tjänsteleverantören.

Ytterligare information om hur BazaarVoice behandlar dina uppgifter finns i sekretesspolicyn under ### https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/

5. Zendesk

För att hantera kundförfrågningar använder vi supportverktyget Zendesk, en kundtjänstplattform från Zendesk, Inc. (109 Market Street, San Francisco, CA 94103 USA). Vår webbplats samlar in nödvändiga uppgifter för att hantera din kundförfrågan, t.ex. förnamn, efternamn och e-postadress. Om du har kontaktat oss via e-post eller ett formulär kommer vi endast att behandla de uppgifter som vi fått från dig för att behandla din konkreta begäran.

Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a GDPR när det gäller förfrågningar om avtalet med oss art. 6 (1) 1 lit. b GDPR samt vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Överföringen sker för att vi ska kunna svara på din begäran snabbt och effektivt. Detta är också vårt legitima intresse för behandling av ovannämnda uppgifter av tredje part. När du kontaktar oss godkänner du att dina uppgifter överförs till Zendesk.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Zendesk. Zendesk uppfyller minimistandarderna för en laglig databehandling med etablerade bindande företagsregler och ingående av EU:s standardavtalsklausuler. Detta säkerställer att Zendesk endast använder användardata inom ramen för EU:s dataskyddsbestämmelser och endast för att behandla förfrågningar; Zendesk kommer inte att vidarebefordra data till tredje part. Mer information finns i Zendesk sekretesspolicy https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-policy/

6. Användning av Google Analytics

Om du har gett ditt samtycke använder vår webbplats Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (”Google“).

(1) Bearbetningens omfattning

Google Analytics använder "cookies" för att webbplatsoperatören ska kunna analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vi använder funktionen "IP-anonymisering" (kallad IP-maskering): På grund av aktiveringen av IP-maskering på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra medlemsstater i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server i USA och förkortas där. Den IP-adress som överförs i Google Analytics samlas inte in tillsammans med andra uppgifter från Google.

Under ditt besök på vår webbplats samlas bland annat följande uppgifter in:

 • De webbplatser du besökte som kallas "klickväg"
 • Uppnåendet av "webbmål" (konverteringar, t.ex. anmälan till nyhetsbrev, nedladdningar, köp)
 • Användarbeteende (t.ex. klick, användningstid, antal avhopp)
 • Ungefärlig plats (region)
 • Din IP-adress (förkortad)
 • Teknisk information om din webbläsare och de enheter som används (t.ex. språkinställningar, skärmupplösning)
 • Internetleverantör
 • Referent-URL (från vilken webbsida/med vilket reklammedium du har nått webbsidan)

(2) Ändamål med behandlingen

På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen och för att skapa rapporter om webbplatsens aktiviteter. De rapporter som genereras av Google Analytics används för att analysera prestandan på vår webbplats och hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är.

(3) Mottagare

Mottagaren av uppgifterna är Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Vi har undertecknat EU:s standardavtalsklausuler med Google.

Google LLC ligger i Kalifornien, USA och vid behov kan amerikanska myndigheter få tillgång till de uppgifter som lagras hos Google.

(4) Lagringsperiod

Uppgifter som tillhandahålls av oss och som är kopplade till cookies raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden. Dessutom kan du undvika att Google samlar in data som genereras av cookies och genom användning av vår webbplats (inkl. din IP-adress) samt att Google behandlar dessa data, genom att

 1. Inte ge ditt samtycke till att cookies sätts upp eller
 2. Hämta webbläsartillägg för att avaktivera Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en och installera det

Du kan också undvika lagring av cookies genom att använda respektive webbläsares inställningar, men om du konfigurerar din webbläsare så att alla cookies avvisas kan detta leda till begränsningar av funktionaliteten på denna och andra webbplatser.

(5) Rättslig grund och återkallande av samtycke

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a GDPR. Du kan alltid återkalla ditt samtycke om du öppnar cookieinställningarna och ändrar ditt val där.

Mer information om villkoren för Google Analytics och om dataskydd hos Google finns på ##.

6. Google Ads

Vi använder verktyget "Google Ads" för marknadsföring online och som tillhandahålls av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Rättslig grund är art. 6 (1) 1 lit a GDPR. Om du har nått vår sida via en annons från Google, placerar Google Ads en cookie på din enhet. Cookien för konverteringsspårning sätts om en användare klickar på en annons från Google. När detta sker kommer följande personuppgifter att behandlas: Cookie-ID, IP-adress, plats, webbläsarinformation, uppgifter om användning, datum och tid för ditt besök.


Cookies förlorar sin giltighet efter 90 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Varje Google Ads-kund får olika cookies. Därför kan cookies inte spåras på annonskunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar till att upprätta konverteringsstatistik för annonskunder som har valt konverteringsspårning. Kunden får information om det totala antalet användare som har klickat på annonsen och som har skickats vidare till en sida som har försetts med en spårningstagg för konvertering. De kommer dock inte att få någon information som gör det möjligt att identifiera användaren personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du avaktivera cookien med hjälp av inställningarna i din webbläsare och inte längre vara en del av statistiken för konverteringsspårning.

I "Google Ads" använder vi dessutom den "remarketing"-funktion som erbjuds av Google. Med hjälp av denna kan vi implementera annonser specifikt och endast visa dig annonser som motsvarar ditt intresse. Denna funktion använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen. Med hjälp av denna information kan annonser baserade på dina intressen placeras på andra webbsidor. Annonserna kommer att baseras på tidigare besök och åtgärder på våra webbsidor och kommer att hänvisa till innehåll som du tidigare har hämtat.

Information om din användning av denna webbplats som samlas in med hjälp av cookies överförs till Googles server och lagras där. En dataöverföring till USA kan inte uteslutas. EU:s standardavtalsklausuler har ingåtts gällande denna dataöverföring. Vi kan inte kontrollera den faktiska lagringstiden eller raderingen. För mer information, besök https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

8. Plug-ins för sociala medier

(1) För tillfället använder vi följande plug-ins för sociala medier: Facebook, Twitter och LinkedIn. Vi arbetar med det s.k. tvåklicksalternativet. Detta innebär att när du besöker vår sida skickas inga personuppgifter till leverantören av plug-in-programmen. Du kommer att se ikonen för respektive plug-in på vår sida. Vi kommer att ge dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plug-in-programmen genom att använda respektive knapp. Endast om du klickar på det angivna fältet och därmed aktiverar det, får plug-in-leverantören information om att du har besökt respektive webbplats för vårt erbjudande. Dessutom kommer de uppgifter som anges i denna sekretesspolicy att överföras. Enligt information från Facebook kommer IP-adressen att anonymiseras i Europa omedelbart efter insamlingen. När du aktiverar plug-ins överförs dina personuppgifter till respektive plug-in-leverantör och lagras sedan i USA om det rör sig om en amerikansk tjänsteleverantör. Eftersom uppgifter kan samlas in med hjälp av cookies föreslår vi att du raderar alla cookies i din webbläsare genom att klicka på den grå rutan i säkerhetsinställningarna.

(2) Vi har inget inflytande över insamlade uppgifter eller behandlingsprocesser och vi har inte heller fullständig kunskap om omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen eller lagringsperioderna och vi har inte heller någon information om radering av uppgifter som insamlats av plug-in-leverantören.

(3) Plug-in-leverantören lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för marknadsföring, marknadsundersökningar och/eller personlig konfiguration av webbplatsen. En sådan utvärdering sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att presentera personlig reklam och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att motsätta dig att sådana användarprofiler skapas. För detta måste du kontakta respektive plug-in-leverantör. Med hjälp av plug-ins ger vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig. Rättslig grund för användningen av plug-in-modulen är art. 6 (1) 1 lit.f GDPR.

(4) Överföringen av data sker oavsett om du har ett konto hos plug-in-leverantören eller om du är inloggad. Om du är inloggad hos plug-in-leverantören kommer dina uppgifter som samlas in av oss att tilldelas det konto som du har hos plug-in-leverantören. Om du bekräftar den aktiverade knappen och t.ex. länkar till webbplatsen, kommer plug-in-leverantören också att lagra denna information på ditt konto och dela den offentligt med dina kontakter. Vi föreslår att du regelbundet loggar ut från kontot när du använder ett socialt nätverk, särskilt innan du aktiverar knappen, så att du kan undvika att din profil tilldelas en plats hos leverantören av plug-in-programmet.

(5) För ytterligare information om syftet och omfattningen av plug-in-leverantörens insamling och behandling av uppgifter, får du i följande avsnitt tillgång till tjänsteleverantörens sekretesspolicy. Där får du också information om dina respektive rättigheter och möjligheten att göra inställningar för att skydda din integritet.

 1. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; http://www.facebook.com/policy.php ; ytterligare information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 .
 2. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy .
 3. f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

9. Shopify

Vi använder Shopify för att tillhandahålla vår onlinebutik och returportalen Return Magic. Den europeiska tjänsteleverantören för dessa verktyg är Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland.)

Med hjälp av cookies behandlar Shopify följande personuppgifter om våra kunder när du besöker vår butik:

 • Namn, företagsnamn
 • Telefonnummer, e-postadress
 • Leverans- och fakturaadress, betalningsuppgifter
 • IP-adress
 • Information om beställningar som du har gjort
 • Information om de säljbutiker som stöds av Shopify och som du besöker
 • Information om den använda enheten, nätverksanslutningen och webbläsaren.

Shopify använder informationen för att tillhandahålla olika supporttjänster, t.ex. hantering av beställningar, risk- och bedrägeribedömning, autentisering och betalning. Dessutom använder Shopify denna information för att förbättra sina tjänster.

Om du registrerar dig för Shop Pay kommer Shopify att lagra och använda denna information för att fylla i kassainformationen i förväg. Dessutom kommer denna information att användas för att anpassa ditt besök till dig och förbättra din upplevelse genom att presentera varor och tjänster som troligen är av intresse för dig.

Vissa av de personuppgifter som Shopify överför (t.ex. IP-adresser eller betalningsuppgifter) kommer i viss utsträckning att användas för automatiserade beslut, för att automatiskt blockera transaktioner som kan vara bedrägliga under en viss tid.

Rättslig grund för användningen av Shopify är art. 6 (1) 1 lit. f GDPR. Vår rättsliga grund är ett användarvänligt erbjudande i vår onlinebutik och ett säkert genomförande av beställningar.

Mer information finns på https://www.shopify.com/legal/privacy.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Sådana ändringar, modifieringar, tillägg eller strykningar ska träda i kraft omedelbart efter att de meddelats, vilket kan ske på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som registrerade användare har uppgivit och att publicera den reviderade policyn på den här sidan. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att upprätthålla en giltig e-postadress som registrerad användare, granska denna webbplats och denna sekretesspolicy med jämna mellanrum och vara medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av tjänsterna efter sådana ändringar utgör din: (a) bekräftelse på den ändrade policyn och (b) samtycke till att följa och vara bunden av den ändrade policyn. Vi kommer att publicera alla ändringar av denna sekretesspolicy här. Läs den här sekretesspolicyn regelbundet.