Tryck

Uppgifter om tjänsteleverantören

Leverantörens namn:
Neato Robotics

Juridisk form:
Neato Robotics Europe GmbH

Sittplats:
Neato Robotics Europe GmbH
Friedrichstraße 55A
10117 Berlin
Tyskland

Registrering:
Neato Robotics Europe är registrerat i handelsregistret vid Berlins distriktsdomstol under nummer HRB 230563.

Aktiekapitalets storlek:
Aktiekapitalet är: 25 000 euro

Identifikationsnummer för omsättningsskatt DE343373276

Organisation registration number 556975-8278

Kontaktuppgifter:
Postadress: Friedrichstraße 55A, 10117, Berlin, Tyskland
E-post: info@neatorobotics.com
Telefon: 0049-(0)30-16639636
Webbplats: https://neatorobotics.com/
Kundtjänst: customercare@NeatoRobotics.com
Teknisk hotline: 0800 1802155

Auktoriserad representant:
Thomas Nedder, Levent Güngör

Ytterligare information

Ansvarar för det journalistiska och redaktionella innehållet på webbplatsen :
Thomas Nedder, Levent Güngör/
Neato robotics GmbH

Information om Internetleverantör :
Shopify Inc.
150 ELGIN ST.
OTTAWA, ONTARIO K2P 1L4
Förenta staterna
Phone 00 1.613.241.2828
Name: Loren Padelford
Title: VP & GM of Shopify Plus

Information enligt § 2 i förordningen om serviceinformation:
Våra allmänna villkor gäller för tjänster som tillhandahålls av oss. Du kan hitta dem på https://neatorobotics.se/pages/terms-and-conditions. I dessa avtal anges att tysk lag ska tillämpas och att Berlin, i den mån det är möjligt, ska vara behörig domstol.

Hänvisning till OS-plattformen:
Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen) är vi juridiskt skyldiga att hänvisa dig till Europeiska kommissionens europeiska plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). Du kan nå den på http://ec.europa.eu/odr.

Neato Robotics Europe GmbH är inte villig att delta i tvistlösningsförfaranden.

Ansvar

Vi är ansvariga för innehållet på våra webbsidor i enlighet med de allmänna lagbestämmelserna, i synnerhet i enlighet med § 7.1 i den tyska telemedielagen. Allt innehåll har skapats med omsorg och efter bästa kunskap. Om vi på vår webbplats hänvisar till tredje parts webbplatser med hjälp av hyperlänkar kan vi inte ta ansvar för att det länkade innehållet är uppdaterat, korrekt och fullständigt, eftersom detta innehåll ligger utanför vårt ansvarsområde och vi inte har något inflytande över dess framtida utformning. Om du anser att något innehåll bryter mot gällande lag eller är olämpligt, var vänlig och meddela oss detta.

Den juridiska informationen på denna sida samt alla frågor och tvister i samband med utformningen av denna webbplats omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning.

Uppgiftsskydd

Vår sekretesspolicy finns på https://neatorobotics.se/pages/privacy-policy.

Upphovsrättsmeddelande

Texter, bilder, foton, videor och grafik som finns på vår webbplats är i allmänhet upphovsrättsligt skyddade. All otillåten användning (särskilt kopiering, redigering eller distribution) av detta upphovsrättsskyddade innehåll är därför förbjuden. Om du har för avsikt att använda detta innehåll eller delar av det, vänligen kontakta oss i förväg med hjälp av uppgifterna ovan. Om vi inte själva är innehavare av de nödvändiga upphovsrättsliga användningsrättigheterna kommer vi att försöka ordna kontakt med rättighetsinnehavaren.

Profiler i sociala medier

Detta avtryck gäller även följande profiler i sociala medier för Neato Robotics Europe GmbH:

https://www.facebook.com/NeatoEurope
https://www.instagram.com/neatorobotics_europe/

https://twitter.com/NeatoRobotics
https://www.youtube.com/user/NeatoRobotics
https://www.linkedin.com/company/neato-robotics/mycompany/