Garanti och reparationer

Två års garanti

Neato Robotics, Inc

last updated March, 2017 For returns, please visit the Returns page.

Begränsad garanti från tillverkaren

I enlighet med villkoren häri garanterar Neato Robotics, Inc. den ursprungliga köparen (”du” eller ”din”) att din Neato Robotics maskinvaruprodukt (”Produkten”), förutom batterier, kommer att vara felfri vad gäller material och utförande under 1 år från det ursprungliga inköpsdatumet. För batterier gäller en garantiperiod på sex (6) månader och ”Garantiperioden” ska tolkas så i hela detta dokument. Om den inköpta Produkten är en Neato-certifierad, renoverad produkt gäller en Garantiperiod på tre (3) månader och ”Garantiperioden” ska tolkas så i hela detta dokument. Du kan även hitta fullständig information om denna begränsade garanti genom att välja din Produkt i avsnittet för onlinesupport på www.neatorobotics.com. Med undantag för där det strider mot gällande lag, kan denna garanti inte överlåtas och är begränsad till den ursprungliga köparen. Om du handlar som konsument påverkar denna begränsade garanti inte dina lagstadgade rättigheter.

Out of warranty repairs

Contact a Neato authorized repair center

US & Canada

European Union

Countries outside the U.S., Canada, and the EU: Please contact the authorized partner where you purchased your robot for assistance