Användarvillkor

Avtal om användning av onlinetjänster ("Användarvillkor")
För alla Neato Robotics webbplatser och tjänster

Senast uppdaterad: Juni 22, 2021

Dessa användarvillkor reglerar din användning av NeatoRobotics.com och, om inte andra villkor uttryckligen gäller, alla andra elektroniska tjänster, inklusive mobila applikationstjänster, som tillhandahålls av eller görs tillgängliga genom Neato Robotics, Inc. ("Neato") och som kan vara tillgängliga från tid till annan (tillsammans, "tjänsterna"). Användning av tjänsterna innebär att du godkänner dessa användarvillkor.

DESSA VILLKOR FÖR TJÄNSTER INNEHÅLLER FRISKRIVNINGAR AV GARANTIER OCH ANSVAR, ETT LAGVAL, EN KLAUSUL OM BINDANDE SKILJEDOM OCH ETT UNDANTAG FÖR GRUPPTALAN. DESSA BESTÄMMELSER PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER HUR DU SKA LÖSA EVENTUELLA TVISTER MED NEATO. LÄS DEM.

Översikt. Neato erbjuder tre typer av tillgång till sina tjänster: 1) Webbplatsbesökare (du surfar på webbplatsen men har inte registrerat dig), (2) Registrerad Neato-robotägare eller potentiell ägare (du har skapat ett My Neato-konto) och (3) Neato-appanvändare. Avsnitt 1 i dessa användarvillkor gäller för alla som använder våra tjänster. Avsnitt 2 gäller endast för personer med My Neato-konton. Avsnitt 3 gäller endast personer som har installerat en Neato App på sina datorer eller handhållna enheter. Avsnitt 4 - Rättsliga meddelanden - gäller för alla.

Avsnitt 1. Användarvillkor för alla

Allmänt: Din användning av tjänsterna innebär att du godkänner dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor får du inte använda tjänsterna. Neato förbehåller sig rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Kontrollera regelbundet den här sidan för eventuella ändringar. Din användning av någon av tjänsterna efter det att ändringarna har publicerats innebär att du godkänner ändringarna.

Ägarskap: Innehållet på och tekniken som driver tjänsterna är Neatos eller dess licensgivares egendom och skyddas av internationell upphovsrätt, patent- och varumärkeslagstiftning.

Licens: Neato beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens för att (1) få tillgång till och visa innehållet i Neato-tjänsterna och (2) få tillgång till och använda den programvara och de mobilapplikationer som tillhandahålls av Neato-tjänsterna. Din användning av den programvara som är inbyggd i Neatos produkter regleras av Neatos licensavtal för slutanvändare ("EULA").

Short Message Service (SMS): Om du prenumererar på att få textmeddelanden från Neato om marknadsföringskampanjer och annan information kommer vi inte att ta ut någon avgift för denna tjänst, men du ansvarar för alla avgifter som är kopplade till textmeddelanden och som tas ut av din trådlösa operatör. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Textmeddelanden kan skickas med hjälp av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller annan teknik och meddelandets frekvens varierar. Du samtycker till att förse Neato med ett giltigt mobilnummer som tillhör dig. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag godkänner du att Neato och de tillämpliga trådlösa leverantörerna inte kan hållas ansvariga för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickats via denna tjänst, eventuella fel i sådan information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta med hänvisning till informationen eller denna tjänst. Ditt samtycke till att ta emot textmeddelanden krävs inte som ett villkor för att köpa varor eller tjänster. Du kan när som helst skicka ett SMS med nyckelordet STOP till +1 (833) 980-3083 för att be om att få avbryta denna tjänst.

Användning av innehåll: Du får skriva ut eller ladda ner innehåll på tjänsterna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte publicera, distribuera, vidarebefordra, sälja eller ge tillgång till innehållet i tjänsterna, utom i de fall då det är tillåtet enligt tillämplig lag eller enligt beskrivningen i dessa användarvillkor. Du får inte använda datautvinning, robotar, skärmskrapning eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data på tjänsterna, utom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får inte dekompilera, omvända eller demontera programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via tjänsterna, lägga in någon kod eller produkt eller manipulera innehållet i tjänsterna på något sätt.

Användning av data: Se vår sekretesspolicy för mer information om hur vi använder och behandlar de uppgifter som vi samlar in från våra tjänster.

Återkoppling och inlämning. Om du skickar in kommentarer, idéer eller feedback till oss godkänner du att vi kan använda dem utan någon begränsning eller ersättning till dig.

Förbud. Vid namngivning av robotar, skapande av användarnamn eller anpassade namnfunktioner i samband med din användning av tjänsterna får du inte använda något namn, någon term eller fras som vi efter eget gottfinnande fastställer är: (a) ärekränkande, obscent, vulgärt eller stötande, (b) främjar diskriminering, bigotthet, rasism, hat, trakasserier eller skada mot någon individ eller grupp, (c) är våldsam eller hotfull eller främjar våld eller handlingar som är hotfulla mot någon person eller enhet, eller (d) främjar olaglig eller skadlig verksamhet eller ämnen.

Uppsägning. Om du bryter mot dessa användarvillkor förbehåller vi oss rätten att avaktivera ditt konto eller neka dig tillgång till tjänsterna, efter eget gottfinnande, när som helst och utan att meddela dig eller ta något ansvar.

Avsnitt 2: Ytterligare användarvillkor för innehavare av My Neato-kontot

Registrering. Vissa av tjänsterna är endast tillgängliga för innehavare av My Neato-konton. Den minsta information vi behöver för att registrera dig är din e-postadress och ett lösenord.

Genom att registrera dig godkänner du följande:

 • Du kommer att få e-post från oss om programuppdateringar, kundundersökningar och produktforskning. Du kommer också att ha möjlighet att registrera dig för att få e-post om nya Neato-produkter och andra Neato-nyheter och erbjudanden. Du kommer att få möjlighet att välja att avregistrera dig varje gång du får e-post från oss.
 • Du är ansvarig för all användning av ditt konto och för att se till att all användning av ditt konto helt överensstämmer med bestämmelserna i dessa användarvillkor.
 • Du är ansvarig för att ditt lösenord är konfidentiellt.
 • Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt information för ditt konto för att få tillgång till de relaterade tjänsterna. Du samtycker till att omedelbart uppdatera all kontoinformation för att hålla ditt konto aktuellt, fullständigt och korrekt. Ändringar av sådan information kan göras genom att gå till kontointervjuområdet på My Neato.
 • Du kommer inte att skapa My Neato-konton i syfte att missbruka tjänsternas funktionalitet, och du kommer inte heller att försöka utge dig för att vara en annan person.
 • Du samtycker till att omedelbart meddela Neato om obehörig användning av ditt lösenord eller andra säkerhetsöverträdelser. Neato förbehåller sig rätten att utföra envägskryptering av lösenord i syfte att upprätthålla kontot.
 • Som en del av din användning av Neato-tjänsten kan du få meddelanden, textmeddelanden, varningar eller e-postmeddelanden. Du godkänner att du får ta emot dessa meddelanden. Du är ansvarig för eventuella meddelande- eller dataavgifter som din trådlösa operatör kan debitera dig.

Vid en sådan uppsägning kan vi radera ditt konto och annan information relaterad till ditt konto. Du kan när som helst säga upp ditt konto genom att kontakta kundtjänst.

Avsnitt 3: Ytterligare användningsvillkor för personer som installerat Neato-appen.

Du bekräftar och godkänner att tillgängligheten till Neato App är beroende av de webbplatser från tredje part från vilka du laddar ner Neato App, nämligen App Store från Apple eller Android app market från Google (var och en av dem en "App Store"). Du bekräftar att dessa villkor gäller mellan dig och Neato och inte med en App Store. Varje App Store kan ha sina egna villkor som du måste godkänna innan du laddar ner Neato-appar från den. Du samtycker till att följa, och din licens att använda Neato Apps är villkorad av att du följer sådana villkor i App Store.

Du bekräftar att tillgången till tjänsten är beroende av (i) din dator, mobila enhet, Wi-Fi-nätverk och annan relaterad utrustning ("utrustning"), (ii) din internetleverantör ("ISP") och (iii) din mobiloperatör ("operatör"). Du bekräftar att du är ansvarig för alla avgifter som tas ut av din internetleverantör och operatör i samband med din användning av tjänsterna. Du bekräftar också att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga avtal, användarvillkor och andra policyer från din Internetleverantör och operatör.

Avsnitt 4: Juridiska villkor

Upphovsrätt

Allt innehåll i tjänsterna är © 2020 Neato Robotics, Inc. eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Neato hävdar ingen upphovsrätt till sammanställning av bilder eller material som omfattas av GNU Free Documentation License eller liknande licenser.

Varumärken

NEATO ROBOT och NEATO ROBOTICS och andra varumärken som förekommer i tjänsterna tillhör Neato Robotics, Inc. Med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande lagar är det förbjudet att använda något av de varumärken som förekommer i tjänsterna utan uttryckligt skriftligt medgivande.

Ansvarsfrihet för garantier: TJÄNSTERNA OCH ALL INFORMATION, ALLA PRODUKTER OCH ALLT ANNAT INNEHÅLL SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGT FRÅN TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER (UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL), VILKA NEATO UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER. GARANTIEN FÖR PRODUKTEN OCH PRODUKTENS PROGRAMVAROR anges i TILLVERKARENS BEGRÄNSNINGSGARANTI OCH I EULA:N, VÄSENTLIGT.

Begränsning av ansvar: VARKEN NEATO, DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER LEVERANSEN AV TJÄNSTERNA ÄR ANSVARIG FÖR TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER GOODWILL, AVBROTT I TJÄNSTEN, DATORSKADOR ELLER SYSTEMFEL ELLER KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSTJÄNSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, OCH OAVSETT OM NEATO HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA ELLER INTE, ÄVEN OM EN BEGRÄNSAD RÄTTELSE SOM ANGES I DETTA AVTAL VISAR SIG HA MISSLYCKATS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER NEATOS TOTALA ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER FRÅN ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NEATOTJÄNSTEN ATT ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL NEATO FÖR ANVÄNDNING AV NEATOTJÄNSTERNA.

DE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR AV SKADESTÅND SOM ANGES OVAN ÄR GRUNDLÄGGANDE DELAR AV GRUNDEN FÖR AVTALET MELLAN NEATO OCH DIG.

Skadestånd: I den utsträckning som lagen tillåter, samtycker du till att hålla Neato, dess direktörer, tjänstemän, aktieägare, föräldrar, dotterbolag, agenter och licensgivare skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår till följd av (i) din användning eller obehöriga kopiering av tjänsterna eller (ii) din överträdelse av dessa användarvillkor eller tillämpliga lagar eller förordningar.

Lösning av tvister

Du samtycker till att alla tvister mellan dig och Neato som uppstår till följd av eller i samband med dessa användarvillkor, tjänsterna eller andra produkter eller tjänster från Neato (kollektivt kallade "tvister") kommer att regleras av det skiljedomsförfarande som beskrivs nedan:

 • Kontakta Neato först: Vi vill ta itu med dina problem utan att det behövs ett formellt rättsfall. Innan du lämnar in ett krav mot Neato går du med på att försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta customercare@NeatoRobotics.com. Vi försöker lösa tvisten informellt genom att kontakta dig via e-post. Om en tvist inte har lösts inom 15 dagar efter att den har lämnats in kan du eller Neato väcka ett formellt förfarande.
 • Tillämplig lag: Tjänstevillkoren och lösningen av eventuella tvister ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikter.
 • Vi är båda överens om skiljedom Du och Neato är överens om att lösa eventuella tvister genom slutgiltig och bindande skiljedom, förutom vad som anges under Undantag från avtalet om skiljedom nedan.
 • Avsluta avtalet om skiljeförfarande: Du kan avstå från detta avtal om skiljedom genom att kontakta legal@NeatoRobotics.com inom 30 dagar efter att du först accepterat dessa användarvillkor och ange att du (ange ditt för- och efternamn) avstår från detta avtal om skiljedom.
 • Skiljedomsförfaranden: American Arbitration Association (AAA) kommer att administrera skiljedomsförfarandet i enlighet med dess kommersiella skiljedomsregler och de kompletterande förfarandena för konsumentrelaterade tvister. Skiljedomsförfarandet kommer att hållas i det amerikanska län där du bor eller arbetar, San Francisco, Kalifornien, eller på någon annan plats som vi kommer överens om.
 • Undantag från avtalet om skiljedom: Antingen du eller Neato kan göra anspråk, om de är kvalificerade, i en domstol för småmål i San Francisco (Kalifornien) eller i ett annat amerikanskt län där du bor eller arbetar. Endera parten kan väcka talan enbart för att få ett föreläggande att stoppa otillåten användning eller missbruk av Neato-produkterna eller Neato-tjänsten, eller intrång i immateriella rättigheter (till exempel varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller patenträttigheter) utan att först inleda ett skiljeförfarande eller den informella tvistlösningsprocess som beskrivs ovan.
 • Inga grupptalan: Du får endast lösa tvister med Neato på individuell basis och får inte göra anspråk som kärande eller gruppmedlem i en grupp-, konsoliderad eller representativ talan. Gruppbotsförfaranden, grupptalan, privaträttsliga åtgärder och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna enligt vårt avtal.
 • Juridiskt forum för tvister: I händelse av att avtalet om skiljedom inte anses vara tillämpligt på dig eller ditt anspråk, är du och Neato överens om att alla rättsliga förfaranden (förutom småmål) kommer att föras i de federala eller statliga domstolarna i Alameda County, Kalifornien. Både du och Neato samtycker till att det finns en plats och personlig jurisdiktion där. Vi samtycker båda till att avstå från vår rätt till en juryrättegång.
 • Begränsning av anspråk: Oavsett om det finns någon annan lag eller författning som säger motsatsen måste du kontakta Neato inom ett (1) år från dagen för inträffandet av den händelse eller de fakta som ger upphov till en tvist, eller så avstår du från rätten att göra anspråk på grund av en sådan händelse, fakta eller tvist.

Skiljbarhet. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Överlevnad. De bestämmelser i dessa användarvillkor som till sin natur ska överleva uppsägningen av dessa användarvillkor ska överleva en sådan uppsägning.

Avstående. Inget avstående från någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska anses utgöra ett ytterligare eller fortsatt avstående från en sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse, och din eller vår underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.

Hela avtalet. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan Neato och dig och ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag (muntliga, skriftliga eller elektroniska).

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta Neato på följande adress:

Neato Robotics, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, Kalifornien 95134 USA

customercare@NeatoRobotics.com eller på ett av de telefonnummer som anges här.